Okolice Uroczyska

Jastrowie jest jednym z najmłodszych miast Pojezierza Wałeckiego. Prawa miejskie otrzymało 5 maja 1602 roku, potwierdzone przez Zygmunta III Wazę. Wcześniej, około 1560 roku na zachód od rzeki Oski, Pomorzanie założyli jedną wieś, a kilkanaście lat później na wschodnim brzegu - drugą. Wsie te stały się kolebką przyszłego miasta. W Jastrowiu od XVI wieku rozwijał się handel i kwitło rzemiosło.

W roku 1879 uruchomiona została linia kolejowa z Poznania do Kołobrzegu. W 1945 roku miasto zostało włączone w system obronny Wału Pomorskiego. Pozostałości jego potężnych schronów znajdują się w okolicach wsi Nadarzyce. Obecnie stanowią sporą atrakcję turystyczną.

Przybywając w te strony, warto odwiedzić:

 • dom kamienny wzniesiony w latach 1590-1612 - Jastrowie
 • dom, w którym przebywał Leon Kruczkowski - Jastrowie
 • zabytkowy cmentarz żydowski - Jastrowie
 • wysadzony most kolejowy na rzece Gwda - Jastrowie - linia umocnień Wału Pomorskiego - Zdbice
 • system fortyfikacyjny - Nadarzyce
 • poradzieckie bunkry na rakiety atomowe - Kolonia Brzeźnica, „Sosnowa góra", Jastrowie
 • kościół pw. Świętej Rodziny z 1798 roku o budowie szachulcowej - Osówka
 • kościół pw. Najświętszego SPJ z roku 1800 - Piecewo
 • rezerwat przyrody "Uroczysko Jar" - Nadleśnictwo Lipka
 • rezerwat leśny "Diabli Skok" - Nadleśnictwo Budy
 • rezerwat torfowiskowy "Kozie Brody" k/Jastrowia
 • rezerwat „Wielkopolska Dolina Rurzycy" - gdzie w 1978 r. przebywał kardynał Karol Wojtyła na spływie kajakowym- był to ostatni jego urlop przed wyborem na papieża w 1979 r.

Ponad 73% powierzchni Gminy Jastrowie to lasy, jeziora - obfitujące w grzyby, jagody, ryby zwierzynę łowną. Wszędzie można spotkać sarny, jelenie, dziki, lisy, jenoty. Rzadziej występują borsuki i daniele. Z ptaków należy wymienić bociana czarnego, czaplę siwą, orła bielika, łabędzia niemego i dzięcioła zielonego.

Przepływająca niedaleko miasta rzeka Gwda - to znany szlak kajakowy. W okolicach miasta zlokalizowanych jest kilka pomników przyrody. Jeden z nich to 600 letni Dąb Hubert. Gmina Jastrowie pokryta jest siecią oznakowanych szlaków pieszych i rowerowych.

Zapraszamy do przyjazdu. Odpoczniecie Państwo zarówno biernie jak i czynnie.

Polub nas na Facebooku